Deklaracja maturalna

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

Deklaracje maturalną należy wypełnić elektronicznie, wydrukować dwustronnie i dostarczyć  do Dyrektora Szkoły.


Deklaracje składane do dyrektora są:

  • wypełnione elektronicznie,
  • wydrukowane dwustronnie
  • poukładane alfabetycznie dla całej klasy

 

Skip to content