Profil humanistyczno-językowy

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

JĘZYK ANGIELSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

OPIS KLASY:

To propozycja dla tych, którzy są zainteresowani przedmiotami humanistycznymi i opanowaniem języka angielskiego na wysokim poziomie, co poszerza możliwości wyboru kierunku studiów oraz zwiększa konkurencyjność na rynku pracy.  Uczniowie tej klasy mają możliwość nauki języka hiszpańskiego (do wyboru z językiem niemieckim). Dobrze wyposażone pracownie językowe, gabinety przedmiotowe oraz biblioteka gwarantują efektywność procesu nauczania. Uczniowie tej klasy mają możliwość uczestniczenia w wymianach i konferencjach międzynarodowych, m. in. obradach Młodzieżowego Parlamentu Państw Rejonu Morza Bałtyckiego (MEP). Mogą również regularnie korzystać z wykładów z zakresu nauk humanistycznych organizowanych przez UWM, zwłaszcza z propozycji katedr filologicznych. W profilu tym istnieje możliwość nauki języka hiszpańskiego.

 

DALSZA EDUKACJA:

Po ukończeniu tej klasy uczeń jest przygotowany do studiowania m.in. na następujących kierunkach: prawo, politologia, administracja, bezpieczeństwo narodowe, archeologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, filozofia, socjologia, filologia angielska, inne filologie.

Skip to content