Profil przyrodniczo-językowy

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI

OPIS KLASY:

Klasa dedykowana pasjonatom biologii, chemii i szeroko rozumianej przyrody, którzy mają ambicje opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie.

Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, a także łączą nauczane treści ze zjawiskami obserwowanymi w życiu codziennym. Zajęcia z biologii i chemii są wzbogacane komputerowymi programami dydaktycznymi, które ułatwiają wyjaśnienie i zrozumienie omawianych procesów i zjawisk. Realizowany w zakresie rozszerzonym język angielski umożliwi bardzo dobre przygotowanie się do matury na obydwu poziomach. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, co korzystanie z ciekawych zajęć, szczególnie laboratoryjnych, przygotowywanych przez tamtejszych wykładowców.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy są studentami wydziału lekarskiego, stomatologicznego, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, ratownictwa medycznego, inżynierii biomedycznej, chemii, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ochrony środowiska, weterynarii, biologii, biotechnologii, leśnictwa, psychologii.

Skip to content