Profil przyrodniczo – matematyczny

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA

OPIS KLASY:

To dobry wybór dla pasjonatów biologii i chemii z zamiłowaniem do matematyki. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, a także łączą nauczane treści ze zjawiskami obserwowanymi w życiu codziennym. Zajęcia z biologii i chemii są wzbogacane komputerowymi programami dydaktycznymi, które ułatwiają wyjaśnienie i zrozumienie omawianych procesów i zjawisk. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, co korzystanie z ciekawych zajęć, szczególnie laboratoryjnych, przygotowywanych przez tamtejszych wykładowców.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy mogą być studentami wydziału lekarskiego, stomatologicznego, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, ratownictwa medycznego, inżynierii biomedycznej, chemii, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ochrony środowiska, weterynarii, biologii, biotechnologii, leśnictwa, psychologii oraz kierunków politechnicznych.

Skip to content