Germanistyka na UWM otwiera drzwi dla uczniów ZSO

Pod koniec ubiegłego roku nasza szkoła nawiązała kontakt z Instytutem Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie.

17 lipca 2015 roku nasza szkoła nawiązała współpracę z Katedrą Filologii Germańskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Porozumienie, które podpisane zostało przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S.Żeromskiego w Iławie – Romana Groszkowskiego i Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – prof. Ryszarda Góreckiego, pozwoli uczniom zainteresowanym językiem niemieckim lepiej rozwijać swoje zainteresowania.

Treść umowy patronackiej z UWM

Skip to content