Informacja

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół LO im. Stefana Żeromskiego W Iławie

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół LO im. Stefana Żeromskiego w Iławie zostaje zwołane na dzień 18 listopada 2015 r. godz. 1700, w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie przy ul. Sienkiewicza 1.

Roman Groszkowski

Skip to content