Olimpiada promocji zdrowego stylu życia

UWAGA !!!   ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ w Olimpiadzie

Adresaci olimpiady:
v  Uczniowie gimnazjum
v  Uczniowie liceum
 
Etapy olimpiady:
v  Szkolny
v  Rejonowy
v  Okręgowy
v  Finał
 
Zakres wiadomości i umiejętności:
v  Zasady higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy ustnej
v  Zasady zdrowego żywienia
v  Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka
v  Prawidłowy rozkład dnia ucznia i odpowiednich form wypoczynku
v  Problematyka ochrony środowiska naturalnego
v  Profilaktyka uzależnień (od nikotyny, narkotyków, alkoholu)
v  Zapobieganie chorobom zakaźnym (w szczególności HIV/AIDS) i cywilizacyjnym
v  Zapobieganie urazom i wypadkom (w domu, szkole oraz w drodze)
v  Zasady udzielania pierwszej pomocy
v  Podstawowe wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim
v
Etap szkolny:
v  Zadaniem uczestników olimpiady jest rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań testowych – zarówno z jedną poprawną odpowiedzią, jak i pytań o charakterze prawda-fałsz
Odbędzie się 11. 12. 2105 r. (piątek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej
 
Etap rejonowy
v  Do etapu rejonowego przechodzi jedna osoba z gimnazjum i jedna osoba z liceum
v  Etap ten składa się z 30 pytań testowych zarówno z jedną poprawną odpowiedzią, jak i pytań o charakterze prawda-fałsz
v  Etap ten wymaga przeprowadzenia projektu społecznego promującego aktywny styl życia (aktywność fizyczną), polegającego na organizacji wydarzenia/zawodów sportowych w swoim środowisku lokalnym (klasie, szkole lub środowisku pozaszkolnym) angażującym minimum 15 osób
v  Przeprowadzenie wydarzenia sportowego nie jest punktowane, ale jest warunkiem przystąpienia do testu wiedzy
Informacje i zapisy
v  listy uczestników z poszczególnych klas należy dostarczyć do opiekuna Szkolnego Koła PCK – Pani Justyny Dobrzańskiej – Migdał do dnia 8.12.215r.

Skip to content