Z Biologią Za Pan Brat

Wojewódzki konkurs kuratoryjny z biologii – jako ostatni z tej kategorii konkursów -został przeprowadzony 26.02.2016 w trzech miastach naszego województwa – Ełku, Elblągu i Olsztynie.

Do Olsztyna przybyła najliczniejsza grupa konkursowiczów – 57 osób – a witała ich i dodawała otuchy pani Janina Meller – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej i autorka wszystkich pytań do obydwu etapów konkursu.

W Ełku w szranki z zadaniami stanęło 14 uczniów, w Elblągu – 25.

Wiktoria Kuczmarska – uczennica klasy III Ga jako jedyna w naszej szkole przeszła niezwykle trudny (jak przyznała sama autorka pytań) I etap konkursu, uzyskując wymagany próg procentowy poprawnych odpowiedzi i była jedną z dwóch osób reprezentujących szkoły powiatu iławskiego w województwie.

Przygotowując się do ostatniego etapu miała między innymi za zadanie opanować umiejętność rozpoznawania ponad 170 gatunków roślin, zwierząt, grzybów.

Test składający się z 35 pytań, sprawdzał wiadomości z zakresu zależności pokarmowych w ekosystemach, cyklów rozwojowych mszaków i paprotników, budowy i funkcjonowania układu krwionośnego człowieka, sposobów leczenia cukrzycy typu I i typu II, procesów zachodzących z udziałem enzymów i hormonów oraz umiejętności identyfikacji zilustrowanych fotografiami gatunków i ich nazywania według nomenklatury Linneusza.

Niezbędne były też umiejętnością formułowania hipotez i problemów badawczych, rozwiązywania zadań z genetyki.

Wiktoria planuje kontynuować naukę w naszym liceum. Wybierze klasę o profilu biologiczno-chemicznym, bo z tymi przedmiotami wiąże swoją przyszłość.

W oczekiwaniu na wyniki mamy cichą nadzieję na sukces, czyli uzyskanie tytułu laureata, co zapewnia zwolnienie z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i daje pierwszeństwo przyjęcia do klasy o wymarzonym profilu.

Trzymamy mocno kciuki za Wiktorię!

 zbiologiazapanbrat

Justyna Dobrzańska-Migdał

Skip to content