Iławski laureat Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Łukasz Szczawiński z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie zdobył tytuł laureata finału okręgowego województwa warmińsko-mazurskiego w ogólnopolskiej XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

Konkurs odbył się 16 kwietnia. Okręgowy etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego organizowało Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. W tym roku szczególny nacisk położono na wiedzę z zakresu m. in. ekologii klasycznej, wód i ich ochrony, gospodarki rolnej i leśnej, gleb, powietrza i ich ochrony, gospodarki odpadami, hałasu, itd. Opiekunem Łukasza jest pani Wiesława Elsner. Gratulujemy ogromnej wiedzy i życzymy kolejnych sukcesów.

001

Więcej foto na naszym FB

Skip to content