Głosujemy na projekt nr 00078

Oddaj głos na zrealizowany na zajęciach PP projekt „70 lat LO – tradycja, kultura, nowoczesność”. Otwórz zakładkę http://www.nowaera.pl/…/projektzkl…/projekty/pokaz/1872.html i kliknij w projekt nr 78. Głosowanie trwa dwa tygodnie od 1 grudnia. Codziennie można oddać 1 głos. Przewidziane są wartościowe nagrody dla szkoły od wydawnictwa Nowa Era.

Projekt zrealizowany został jako film dokumentalny.  Oparty jest na materiałach archiwalnych oraz pracy uczniów szkoły metodą projektów na zajęciach przedsiębiorczości w latach 2014-2016. Czas trwania ok 37 minut. Projekt jest  analizą działalności wiodącej w powiecie iławskim placówki edukacyjnej. Jest wyzwaniem i odpowiedzią na problemy, z którymi boryka się w ostatnich latach wiele szkół w kraju. Głównie na niż demograficzny. Projekt adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ale także do absolwentów i sympatyków szkoły.

Miejscem realizacji projektu był budynek szkoły i jego otoczenie. Prace nad projektem trwały blisko 3 lata. W projekcie wykorzystano również materiał archiwalny pochodzący głównie z imprez i uroczystości szkolnych.

Grant chcielibyśmy wykorzystać na rozwój szkolnego koła filmowego, zakup sprzętu do produkcji filmów. Ostatecznie rejestrowanie i archiwizowanie wydarzeń szkolnych.

Skip to content