Uczniowie Żeromka ponownie na sesji MEP BSR

W dniach 3-8 października uczniowie naszego liceum ponownie wezmą udział w sesji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Regionu Morza Bałtyckiego. W kolejnej edycji symulacji obrad parlamentu europejskiego, która będzie się w Rydze, udział wezmą również uczniowie z Niemiec, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Łotwy oraz goście z Rosji, Islandii, Belgii i Austrii.

Spośród sześciu komisji nasi uczniowie wybrali Komisję ds. Bezrobocia i Spraw Społecznych oraz Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Podczas tegorocznej sesji nasi delegaci będą musieli zmierzyć się z trudnymi zagadnieniami bezrobocia ludzi młodych oraz palącą kwestią imigrantów spoza Unii Europejskiej.

Podczas posiedzenia zarządu MEP BSR będzie również omawiana kwestia organizacji sesji przez naszą szkołę w Iławie w kwietniu 2018. Wiosna zapowiada się więc bardzo międzynarodowo!

www.mepbsr.org

Skip to content