Biol-chemy na UWM

15 grudnia 2017 roku klasy o profilu biologiczno-chemicznym zostały zaproszone na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Uczniowie klas 3D i 3G zapoznali się z proponowanymi kierunkami studiów UWM na Wydziale Bioinżynierii. Wysłuchali również krótkich wykładów w Katedrze Pszczelnictwa, w Katedrze Towaroznawstwa Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych oraz w Katedrze Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa. Natomiast w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Zwierząt wzięli udział w zajęciach praktycznych w laboratorium, które polegały na przeprowadzeniu elektroforezy DNA.

Skip to content