Klasa Akademicka w Żeromku

Na początku marca w ramach programu Klasa Akademicka uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie wraz z panem dyrektorem Stanisławem Kożuchowskim, wybrali się do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zwiedzali gmach szkoły oraz uczestniczyli w wykładach koła naukowego energetyków. W ramach współpracy uczelnia przekazała młodzieży, z klasy I D o profilu biologiczno-chemicznym, pamiątkową tablicę, która zawisła w iławskim liceum.

Klasa akademicka SGH jest rozwinięciem współpracy Uczelni z wyróżniającymi się szkołami ponadgimnazjalnymi w Polsce. W materiałach zamieszonych przez Szkołę Główną Handlową przeczytamy, iż udział w Programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej. W ramach Programu organizowane są dla uczniów dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

Skip to content