Turniej

SCRABBLE TOURNAMENT

Upamiętniający setną rocznicę niepodległości Polski

Dnia 8 czerwca 2018r., odbył się kolejny turniej skrablowy. W turnieju wzięły udział 3 iławskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr1 im. M. Kopernika, Szkoła Podstawowa nr5 im. Polskich Noblistów oraz Gimnazjum przy ZSOG w Iławie. Pierwsze miejsce zdobyła Adrianna Wnuk ze Szkoły Podstawowej nr5, drugie miejsce zdobył Michał Mędrzycki z Gimnazjum przy LO a trzecie miejsce wywalczył Jakub Sławiński ze Szkoły Podstawowej nr 5.

Organizatorka turnieju pani Elwira Ptasznik serdecznie dziękuje sponsorom turnieju: Starostwu Powiatowemu w Iławie, Radzie Rodziców przy ZSOG w Iławie oraz innym. Zespół sprawujący pieczę nad prawidłowym przebiegiem turnieju w składzie: Pani Anna Turowska-Łątkowska – fotograf; Weronika Bagłaj, Aleksander Grabowski, Klaudyna Jędrzejewska, Aleksandra Osowska, Radosław Piątkowski, Natalia Zyska zaprasza zaprzyjaźnione szkoły na następny turniej w przyszłym roku.

Iława, dnia 18 czerwca 2018r.

Skip to content