Konferencja metodyczna rozpoczynająca rok szkolny 2018/2019

19 września w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie odbyła się konferencja metodyczna rozpoczynająca rok szkolny 2018/2019.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Olsztynie zaprosił nauczycieli wszystkich przedmiotów na uroczyste spotkanie.

Po oficjalnym przywitaniu wszystkich zebranych, odbyły się trzy wykłady metodyczne. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogli także wziąć udział w szkoleniu dostosowanym do nauczanego przedmiotu.

Skip to content