Stefan Żeromski – życie i twórczość

Regulamin konkursu
 
Czy znasz patrona swojej szkoły?” Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego Cele konkursu:

 • promocja i popularyzacja wiedzy o patronie szkoły
 • kształcenie samodzielności w poszukiwaniu informacji w różnych źródłach
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych

 
Zakres materiału:

 • Biografia pisarza.
 • Twórczość Stefana Zeromskiego objęta programem nauczania. (W szkole podstawowej/gimnazjum „Syzyfowe prace”, ai w szkołach ponadgimnazjalnych „Rozdziobią nas kruki, wrony…”, „Ludzie bezdomni”, „Przedwiośnie”).

 
Organizacja konkursu:

 • Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
 • Konkurs odbędzie się 23 listopada 2018 r.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do 21 listopada 2018 r.
 • Zadania konkursowe będą miały formę zamkniętą i otwartą .Odpowiedzi będą udzielane ustnie.
 • Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. S. Zeromskiego rywalizować będą poprzez program Kahoot.
 • Wyniki będą znane bezpośrednio po przeprowadzeniu konkursu.
 • Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody.

 
Literatura do wyboru:

 • Hutnikiewicz Artur: Żeromski. Warszawa: PWN, 1987
 • Jakubowski Jan Z.: Stefan Żeromski. Warszawa: PWN, 1974
 • Kądzielą Jerzy: Młodość Stefana Zeromskiego. Warszawa: PIW, 1976
 • Stefan Żeromski: Kalendarz życia i twórczości. Oprać. S. Kasztelowicz i S. Elie, Kraków: WL, 1961
 • Warneńska Monika: Śladami Zeromskiego. Warszawa: Sit, 1964
 • Żeromska Monika: Wspomnienia i podróże. Warszawa: Czytelnik, 1995
 • Żeromski Stefan: Utwory wybrane T.l-5. Warszawa: Czytelnik 1973
Skip to content