SHOWBIZ

W poniedziałek 4 marca rozpoczęła się realizacja projektu „SHOWBIZ” UWM w Olsztynie, na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów naszej szkoły.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów w obszarze inicjatywności i przedsiębiorczości. Zaplanowane zajęcia obejmują – turniej przedsiębiorczości, dni przedsiębiorczości na UWM w Olsztynie, symulację rozwoju mikrobiznesu w szkole.

Skip to content