Profile klas

A. KLASA POLITECHNICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

MATEMATYKA, FIZYKA, JĘZYK ANGIELSKI

 

OPIS KLASY:

Profil ten adresowany jest do uczniów o szczególnych zainteresowaniach naukami ścisłymi. Do dyspozycji są nowocześnie wyposażone pracownie: matematyczna i fizyczna oraz pracownie językowe. Nauka w tej klasie nastawiona jest na ścisły opis zjawisk, a język angielski nauczany w zakresie rozszerzonym daje większe szanse na odnalezienie się we współczesnym świecie. Uczniowie będą mogli brać udział w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”, w konkursach matematycznych: „Alfik” i „Kangur”. Uczniowie mają również możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z przedmiotów wiodących. Klasa objęta jest patronatem dwóch uczelni – Wojskowej Akademii Technicznej i Wydziału Matematyki i Informatyki Politechniki Warszawskiej. Uczniowie będą brać udział w zajęciach prowadzonych przez warszawskich wykładowców zarówno w Iławie, jak i w ośrodkach w stolicy.

DALSZA EDUKACJA:

Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru wielu kierunków studiów, m.in.: mechaniki, budownictwa, ekonomii, matematyki, informatyki, mechatroniki, elektroniki, telekomunikacji, robotyki, fizyki teoretycznej, aeronautyki i kosmonautyki, fizyki jądrowej, fizyki doświadczalnej.

 

B. KLASA GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

MATEMATYKA, GEOGRAFIA, BIOLOGIA

 

OPIS KLASY:

Klasa geograficzno-przyrodnicza jest dedykowana uczniom ciekawym świata. Rozszerzony program nauczania z geografii, matematyki oraz biologia pozwoli zdobyć im gruntowną wiedzę z tych dziedzin. Geografia to nie tylko wiedza przyrodnicza, ale także społeczno-ekonomiczna. Matematyka pomoże natomiast szybciej i łatwiej zrozumieć otaczający świat. Zajęcia z biologii są wzbogacane komputerowymi programami dydaktycznymi, które ułatwiają wyjaśnienie i zrozumienie omawianych procesów i zjawisk. Dobór przedmiotów rozszerzonych: matematyka, geografia, fizyka pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w przyszłym wyborze kierunku studiów.

Efektywność kształcenia w klasie geograficzno-przyrodniczej potwierdzają sukcesy uczniów zarówno w konkursach matematycznych i geograficznych, m. in. w Kangurze Matematycznym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”, Olimpiadzie Geograficznej, konkursie „Start po Indeks SGGW”.

Klasa objęta jest patronatem dwóch uczelni – Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Politechniki Warszawskiej. Uczniowie będą brać udział w zajęciach prowadzonych przez warszawskich wykładowców zarówno w Iławie, jak i w ośrodkach w stolicy.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy podejmują z powodzeniem kształcenie w dziedzinach związanych z naukami społecznymi, turystyce i rekreacji, na kierunkach uniwersyteckich (matematyka, geografia, fizyka, informatyka), ekonomicznych (ekonomia, bankowość, logistyka, handel), a także politechnicznych (geodezja, kartografia, geologia, informatyka).

 

C. KLASA SPOŁECZNO-PRAWNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

OPIS KLASY:

Klasa ta jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Do ich dyspozycji jest dobrze wyposażona biblioteka, pracownie językowe, gabinety przedmiotowe.  Uczniowie mają możliwość uczenia się języka angielskiego oraz niemieckiego. Szkoła proponuje udział w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, konkursie „Z poprawną polszczyzną”, „Z ortografią na co dzień” i innych. Oprócz tego uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wymianach i projektach międzynarodowych. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, co wiąże się z udziałem uczniów w zajęciach przygotowywanych przez tamtejszych wykładowców. .

DALSZA EDUKACJA:

Jako absolwent młody człowiek jest przygotowany do studiowania na kierunkach prawniczych, historycznych, polonistycznych, politologicznych, dziennikarskich, filozoficznych, socjologicznych, medioznawczych..

 

D. KLASA PRZYRODNICZO – MATEMATYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA

 

OPIS KLASY:

Klasa ta to dobry wybór dla pasjonatów biologii i chemii z zamiłowaniem do matematyki. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, a także łączą nauczane treści ze zjawiskami obserwowanymi w życiu codziennym. Zajęcia z biologii i chemii są wzbogacane komputerowymi programami dydaktycznymi, które ułatwiają wyjaśnienie i zrozumienie omawianych procesów i zjawisk.

Uczniowie mogą brać udział m. in. w Olimpiadzie Chemicznej, Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Matematycznej, Konkursie Matematycznym „Kangur” oraz Konkursie „Diamentowy indeks AGH”.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy mogą być studentami wydziału lekarskiego, stomatologicznego, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, ratownictwa medycznego, inżynierii biomedycznej, chemii, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ochrony środowiska, weterynarii, biologii, biotechnologii, leśnictwa, psychologii oraz kierunków politechnicznych.

 

E. KLASA HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

HISTORIA, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK ANGIELSKI

 

OPIS KLASY:

Klasa ta jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych i lingwistycznych. Do ich dyspozycji jest dobrze wyposażona biblioteka, pracownie językowe, gabinety przedmiotowe.  Uczniowie uczą się dwóch języków obcych – angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego. Szkoła proponuje udział w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Języka Angielskiego, Olimpiadzie Języka Niemieckiego, konkursie „Pokaż nam język” i innych. Oprócz tego uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wymianach i projektach międzynarodowych, m. in. obradach Młodzieżowego Europejskiego Parlamentu.

Klasa objęta jest patronatem Filologii Germańskiej Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie oraz Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, co wiąże się z udziałem uczniów w zajęciach przygotowywanych przez tamtejszych wykładowców..

DALSZA EDUKACJA:

Po ukończeniu tej klasy młody człowiek jest przygotowany do studiowania m. in. na następujących kierunkach: administracja, filologia angielska, filologia niemiecka, historia, lingwistyka stosowana, inne filologie, politologia, turystyka i rekreacja, geografia, socjologia. .

 

F. KLASA PRZYRODNICZO – JĘZYKOWA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI

 

OPIS KLASY:

Klasa przyrodniczo-językowa z rozszerzonym językiem angielskim to dobry wybór dla pasjonatów biologii, chemii i szeroko rozumianej przyrody.

Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, a także łączą nauczane treści ze zjawiskami obserwowanymi w życiu codziennym. Zajęcia z biologii i chemii są wzbogacane komputerowymi programami dydaktycznymi, które ułatwiają wyjaśnienie i zrozumienie omawianych procesów i zjawisk. Realizowany w zakresie rozszerzonym język angielski umożliwi bardzo dobre przygotowanie się do matury na obydwu poziomach.

Uczniowie biorą udział w Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Biologicznej, Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, zawodach udzielania pierwszej pomocy..

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy są studentami wydziału lekarskiego, stomatologicznego, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, ratownictwa medycznego, inżynierii biomedycznej, chemii, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ochrony środowiska, weterynarii, biologii, biotechnologii, leśnictwa, psychologii.

 

G. KLASA MATEMATYCZNO – JĘZYKOWA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

 

OPIS KLASY:

Klasa matematyczno-językowa jest dedykowana uczniom ciekawym świata. Rozszerzony program nauczania z geografii, matematyki oraz języka angielskiego pozwoli zdobyć im gruntowną wiedzę z tych dziedzin. Geografia to nie tylko wiedza przyrodnicza, ale także społeczno-ekonomiczna. Realizowany w zakresie rozszerzonym język angielski umożliwi bardzo dobre przygotowanie się do matury na obydwu poziomach. Matematyka pomoże natomiast szybciej i łatwiej zrozumieć otaczający świat. Dobór przedmiotów rozszerzonych: matematyka, geografia, język angielski pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w przyszłym wyborze kierunku studiów..

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy podejmują z powodzeniem kształcenie w dziedzinach związanych z naukami społecznymi, turystyce i rekreacji, na kierunkach uniwersyteckich (matematyka, geografia, fizyka, informatyka), ekonomicznych (ekonomia, bankowość, logistyka, handel), a także politechnicznych (geodezja, kartografia, geologia).

 

H. KLASA HUMANISTYCZNO-GEOGRAFICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

JĘZYK POLSKI, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, GEOGRAFIA

 

OPIS KLASY:

Klasa ta jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Do ich dyspozycji jest dobrze wyposażona biblioteka, pracownie językowe, gabinety przedmiotowe.  Uczniowie mają możliwość ucznia się języka angielskiego oraz niemieckiego. Geografia to nie tylko wiedza przyrodnicza, ale także społeczno-ekonomiczna. Szkoła proponuje uczniom udział w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, konkursie „Z poprawną polszczyzną”, „Z ortografią na co dzień” i innych. Oprócz tego mają możliwość uczestniczenia w wymianach i projektach międzynarodowych. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, co wiąże się z udziałem uczniów w zajęciach przygotowywanych przez tamtejszych wykładowców..

DALSZA EDUKACJA:

Jako absolwent młody człowiek jest przygotowany do studiowania na kierunkach prawniczych, historycznych, polonistycznych, politologicznych, dziennikarskich, filozoficznych, socjologicznych, medioznawczych..

 

 

Skip to content