Ptasi Piknik

W dniach od 1 do 2  października 2022 roku niedaleko Krynicy Morskiej odbyła się XII edycja „Ptasiego Pikniku”, imprezy która w ramach Europejskich Dni Ptaków została  zorganizowana  przez Nadleśnictwo Elbląg i Stowarzyszenie DRAPOLICZ.

W sobotę, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie udali się na Mierzeję Wiślaną na obserwacje wielkiej jesiennej migracji ptaków. Grupa liczyła 23 osoby (21 uczniów i dwóch opiekunów).

Uczestnicy otrzymali karty, na których zbierali pieczątki  przyznawane przez organizatorów za poprawne odpowiedzi dotyczące życia ptaków, ich wyglądu, śpiewu czy fizjologii.

Najciekawszym wydarzeniem podczas „Pikniku” była wycieczka na wieżę widokową.  Na Górze Piratów, przewodnik z wielką pasją opowiadał o gatunkach, które można zaobserwować podczas migracji, uczył, jak je  rozpoznać po sylwetce, czy odgłosach. Mieliśmy wyjątkowe szczęście na zobaczenie krogulców i bielików.

Dodatkowo uczniowie mogli zobaczyć obrączkowanie ptaków oraz dowiedzieć się, jakie informacje umieszcza się na tych obrączkach.

Duże wrażenia wywarła też możliwość obejrzenia z bliska dzikich ptaków drapieżnych (jastrzębia i puchacza), zakończone pokazem ich przelotów.

Na miejscu, zorganizowano warsztaty uczące m.in. fotografowania ptaków czy budowania skrzynek lęgowych.

Przejazd został w całości sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Skip to content