Iławski „Żeromek” nawiązuje współpracę z kolejną uczelnią. Zyskają uczniowie

20 kwietnia 2023 roku Zespół Szkół im. S. Żeromskiego w Iławie podpisał kolejna umowę patronacką z uczelnia wyższą. Tym razem z podpisanego dokumentu, który zapewni szereg korzyści uczniom, powinni być szczególnie zadowoleni młodzi ludzie, chcący rozwijać umiejętności władania językiem obcym. Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stała się partnerem iławskiego liceum.

Porozumienie szkół zakłada wspólne przedsięwzięcia obejmujące wymianę opinii i doświadczeń dotyczących specjalizacji nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego, organizowanie wspólnych praktyk przedmiotowo-metodycznych,  wspólne sympozja naukowe, konferencje, projekty i warsztaty. Dodatkowo, atrakcyjną częścią tej współpracy będzie możliwość uczestniczenia uczniów Żeromka w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Katedrę Filologii Angielskiej, w tym spotkania autorskie, wystawy oraz wykłady.

Warto przypomnieć, że liceum współpracuje na zasadzie patronackiej z następującymi uczelniami wyższymi: Politechniką Gdańską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydziałem MiNi Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziałem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Skip to content