Rekrutacja do LO

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty do liceum odbywa się

w godzinach od 900 do 1400

zgodnie z terminarzem rekrutacji

Skip to content