Kalendarz roku szkolnego

Data: 3 stycznia 2014.

Kalendarz wydarzeń szkolnych ZSO Iława 2017/2018

 

  termin odpowiedzialny
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  4 września 2017 r.

 

S. Kożuchowski

K. Szupryczyński– II A

P. Kasperowicz

Godziny integracyjne w klasach pierwszych 5 września 2017 r Wychowawcy  klas I
Iławski pół maraton 9 września 2017 r. SKS „Żaczek”

nauczyciele w-f

Otrzęsiny klas pierwszych 18 września 2017 r. K. Dobrowolska –Tatarek  kl. II B
Wymian z Herborn – pobyt w Polsce    wrzesień  2017 r. J. Gancarz

K. Dolecka

Spotkanie z rodzicami – wybory uzupełniające trójek klas. i Rady Rodziców 13 września 2017 r. Dyrektor szkoły
Plany pracy :

–  zespoły przedmiotowe;

–  organizacje i kluby;

–  Pedagog;

–  Internat;

–  Biblioteka;

–  Rozkłady materiału

Do 18 września 2017r. S. Kożuchowski

Przewodniczący zespołów

Opiekunowie organizacji

E. Fiałkowska

I. Miśkiewicz

M. Karpińska

Wszyscy nauczyciele

Wymiana z Rodgau – wyjazd do Niemiec   wrzesień  2017 r. K. Nehring

P. Kasperowicz

 Rada Pedagogiczna 19 września 2017 r. Dyrektor szkoły
Termin składania wstępnej deklaracji maturalnej Do 29 września 2017r. Wychowawcy klas III liceum
Dzień Nauczyciela 14 października 2017r.  
1 listopada 2017–dzień wolny od zajęc dydaktycznych    

 

XXIX Prezentacje Polskiej Pieśni i Piosenki Historycznej 10 listopada 2017r. S.  Kożuchowski

A. Jankowska   kl. II C

Prezentacje  otwarte 11 listopada 2017r.  
Spotkanie z rodzicami 16 listopada 2017r. Dyrektor szkoły
Próbny egzamin maturalny:

Język polski

Matematyka

Język obcy

Przedmiot obowiązkowy

listopad 2017 r.

listopad 2017 r

listopad 2017 r

listopad 2017 r

A. Miśkiewicz
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna – 22 listopada 2017r. Dyrektor szkoły
Koncert kolęd 21 grudnia 2017r. S. Listkowska

A. Jarzynkowska kl. III bg

Termin powiadomienia rodziców o przypuszczalnych ocenach Do 21  grudnia 2017r. Wszyscy nauczyciele
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017r.
Termin powiadomienia rodziców o przypuszczalnych ocenach niedostatecznych 2  stycznia 2018 r. Wszyscy nauczyciele
Próbny egzamin gimnazjalny    styczeń 2018r. S.  Kożuchowski
Przygotowanie materiałów promocyjnych szkoły do 5 stycznia 2018r. Wszyscy nauczyciele
Zakończenie I semestru 19  stycznia  2018r.  
Próbny egzamin maturalny:

Ewentualny drugi język obcy;

Przedmiot wybrany.

styczeń  2018r

styczeń  2018r

Dyrektor szkoły
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 16 stycznia 2018r. Dyrektor szkoły
Plenarna Rada Pedagogiczna 17  stycznia 2018r. Dyrektor szkoły
Spotkanie  z rodzicami 18  stycznia 2018r. Dyrektor szkoły
III Śnieżny polonez 19 stycznia 2018 M. Madej, wychowawcy klas III LO
Studniówka 21 stycznia 2018r. Wychowawcy klas III LO
Ferie zimowe 22 stycznia –4 lutego 2018
Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnej oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i formy egzaminu. do 7 lutego 2018r. Dyrektor szkoły
Podanie do wiadomości kryteriów przyjęć do szkoły do 28 lutego 2018r. A. Miśkiewicz
Pielgrzymka maturzystów           marzec  2018r. Katecheci
Promocja szkoły w powiecie  marzec/kwiecień 2018 r. S. Kożuchowski
VII Powiatowe Targi Edukacyjune –festiwal  nauki 21 marca 2018r. S. Kożuchowski

A. Balewska  kl.II D

M. Kotłowska –internat

wszyscy nauczyciele

Spotkanie z rodzicami 12  kwietnia 2018r. Dyrektor szkoły
Rekolekcje marzec  2018r. Katecheci
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna  marzec 2018r. Dyrektor szkoły
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018r.
Obrady Młodzieżowego Parlamentu Krajów Morza

Bałtyckiego

  Dyrektor szkoły

Waldemar Nehring

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki                 w gimnazjum:
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza- część z języka obcego
18  kwietnia 2018r.

19  kwietnia 2018 r.

20  kwietnia 2018r.

Dyrektor szkoły
Klasyfikacja klas III Liceum 26  kwietnia 2018 r. Dyrektor szkoły
Przeprowadzenie szkolenia przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych oraz zespołów nadzorujących  z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej. 26  kwietnia 2018 r. A. Miśkiewicz
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych: (”Ostatni dzwonek”)
27 kwietnia 2018r. K. Nehring  kl. II E
Przygotowanie sal egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej i pisemnej egzaminu. 27  kwietnia 2018 r. A. Miśkiewicz

Wychowawcy klas II LO

Dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych 30 kwietnia -2 maja 2018r.  
Egzamin maturalnyj:
– część ustna
– część pisemna
8 – 28  maja 2018 r.

4 – 28 maja 2018r

Dyrektor szkoły
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów

gimnazjum oraz klas I i II  liceum

4 -8 maja 2018  
Rada Pedagogiczna 17 maja  2018 r. Dyrektor szkoły
Wymian z Rodgau – pobyt w Iławie maj/czerwiec J. Maleszewska
Prezentacja projektów gimnazjalnych maj Wychowawcy klas II gimn.
Wymiana z Herborn – pobyt w Niemczech maj/czerwiec J. Gancarz, K. Dolecka
Pożegnanie maturzystów

Festiwal „PAF”

29 maja 2018 r. S. Kożuchowski

M. Konicz -Wilkowska  kl. II F

1 czerwca (piątek)-dzień wolny od zajęć dydaktycznych    
Termin wystawienia projektów ocen 5  czerwca 2018 r. Wszyscy nauczyciele
Bal gimnazjalny czerwiec 2018 r. Wychowawcy klas III
Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego czerwiec 2018 r. Dyrektor szkoły
Ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników szkolnych do końca maja 2018 r Dyrektor szkoły
Składanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego do 15 czerwca 2018 r Nauczyciele
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 19  czerwca 2018 r. Dyrektor szkoły
Przedstawienie  wniosków o stypendium:

Prezesa Rady Ministrów,

Ministra Edukacji Narodowej

do 29 czerwca 2018 r. Dyrektor szkoły
Powołanie szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej   20   czerwca 2018 r. Dyrektor szkoły
Plenarna Rada Pedagogiczna  20  czerwca 2018 r. Dyrektor szkoły
Ustalenie harmonogramu egzaminów poprawkowych Do 20 czerwca 2018r. A. Miśkiewicz
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 22 czerwca 2018r.  K. Szupryczyński  kl. II A
Przeprowadzenie rekrutacji do klas pierwszych 2- 13 lipca 2018 r. A. Miśkiewicz
     
Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
Odbiór z OKE wyników, świadectw dojrzałości i aneksów   czerwiec 2018 r.(ustala OKE) Dyrektor szkoły
Wewnętrzna kontrola dokumentacji przebiegu procesu nauczania do 30 czerwca 2018 r. Dyrektorzy zgodnie z zakresem obowiązków
Egzaminy maturalne – poprawkowe:

–    egzamin pisemny,

–    egzaminy ustne

sierpnia 2018 r.

sierpnia 2018 r.

Dyrektor szkoły
Egzaminy poprawkowe 27–29 sierpnia 2018r. A. Miśkiewicz
Rada Pedagogiczna 31 sierpnia 2018 r. Dyrektor szkoły