Podręczniki do gimnazjum

Data: 2 stycznia 2014.

Podręczniki dla klasy 2 i 3

zostaną zakupione przez Szkołę

i nieodpłatnie wypożyczone uczniom