Zasady realizacji projektów gimnazjalnych

Data: 6 stycznia 2014.

Zasady realizacji projektów gimnazjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących

im. St. Żeromskiego w Iławie

1. Zasady doboru uczestników projektu:

a. nauczyciel wychowawca organizuje grupy projektowe

b. grupy są wewnątrzklasowe ( w wyjątkowych przypadkach międzyklasowe)

c. liczba osób pracujących nad projektem  (2 – 6) w wyjątkowych sytuacjach więcej osób

d opiekunem odpowiedzialnym za realizację projektu będzie nauczyciel przedmiotu (opiekuje się max. dwiema grupami)        

 

2. Dobór tematyki projektów:

a. szkoła tworzy listę tematów , nauczyciel uczący w klasach drugich podaje min. 3 propozycje związane  ze swoim przedmiotem

b. przy tworzeniu listy tematów będą brane pod uwagę propozycje środowiska lokalnego(np. rodziców, organizacji społecznych itp.)

c. nauczyciele przedstawiają propozycje na tablicy ogłoszeń (stronie internetowej szkoły) do 30 września każdego  roku, uwzględnia się również propozycje uczniów

d, za prawidłowy przebieg przydzielenia tematów odpowiada wychowawca klasy

e. za zatwierdzenie tematów projektów odpowiada koordynator szkolny

 

3. Terminy:

a. projekty będą realizowane w klasach drugich gimnazjalnych, najpóźniej  w   pierwszym semestrze klasy trzeciej

b. czas realizacji poszczególnych tematów – od trzech tygodni do trzech miesięcy

c. projekty kończą się prezentacja na forum klasy

d. do projektu załącza się dokumenty ( kontrakt, kartę pracy oraz sprawozdanie z projektu).

e. ocena za projekt będzie umieszczona w formie opisowej na świadectwie, uczestnicy otrzymają także oceny cząstkowe z przedmiotu u nauczyciela prowadzącego dany projekt.

f. zaangażowanie w realizacje projektu będzie miało wpływ na ocenę z  zachowania

g. w trzyletnim cyklu kształcenia obowiązuje realizacja jednego projektu.

Tematy projektów gimnazjalnych

Data: 6 stycznia 2014.

Tematy projektów edukacyjnych dla gimnazjum


 

Język polski (K. Dobrowolska-Tatarek)

  1. „Świat słowem malowany – najbardziej znane sylwetki i utwory poetów europejskich”
  2. W Bajdolandii – baśnie i legendy różnych krajów europejskich.

 

Matematyka (J. Dąbrowski)

1.      Iława w liczbach.

2.      Procent wokół nas.

3.      Badanie zależności dwóch cech statystycznych.

Historia (A. Dąbrowska)

1.      Jak żyło się w Iławie 30 lat temu?

2.      Atrakcje turystyczne na naszym terenie.

3.      Historia mojej miejscowości.

Wiedza o społeczeństwie (A. Dąbrowska)

  1. Czy autorytety są wśród nas?
  2. Młodzi przeciw korupcji.
  3. Nasze władze i organizacje społeczne.

Technika (P. Kasperowicz)

1.      Wielcy twórcy techniki.

2.      Techniczne środki komunikacji międzyludzkiej.

3.      Słynne wynalazki.

Plastyka (D. Granica)

1.      Zabytki Iławy i okolic – to warto pokazać przybyszowi.

2.      Wystawa prac młodzieży – chwalimy się naszymi osiągnięciami.

3.      To muzeum, ta wystawa wprawiła mnie w zachwyt.

Biologia i chemia (A. Jarzynkowska)

1.      W jaki sposób efektywnie i racjonalnie wykorzystywać energię?

2.      Czy znajomość skali pH jest przydatna?

3.       Jak wygląda gospodarka odpadami w powiecie iławskim?

4.      Tajemnicze E. Jakie substancje są dodawane do żywności?

Fizyka (I. Woźniak)

1.      Ciekawe zjawiska optyczne.

2.      Ważne odkrycia fizyczne na osi czasu.

3.      Zjawiska fizyczne oczami artystów.

4.      Fizyk i matematyk dwa bratanki?

Język angielski (M. Korejwo)

1.      Extreme Sports – Sporty ekstremalne.

2.      Nobel Prize –women winners. – Nagroda Nobla – kobiety, które otrzymały nagrodę.

3.      Non –profit organizations – organizacje charytatywne.

a.       EYP (European Youth Parlament)

b.      The Red Cross – Czerwony Krzyż

c.       UNICEF

Chemia (J. Dobrzańska-Migdał)

1.      Co z tym cukrem w ziemniaku.

2.      Rzeka mleka.

 

Geografia (G. Olszlegier)

1.      Zjawiska krasowe w Polsce.

2.      Gdzie w Polsce “śpią” wulkany?

3.      Dobra prognoza pogody. Gdzie i jak?

4.      Niezwykłe panoramy w Polsce.

Wychowanie fizyczne

(P. Hofman)

1. Organizacja turnieju w tenisie stołowym dla klas gimnazjalnych I-III przy ZSO w Iławie
2.Sportowy tryb życia – odżywianie i jego wpływ na wyniki osiągane przez zawodnika.
3. Pamiętaj o zdrowiu – myśl o przyszłości.


(M. Madej)

1. Na rowerze czy na kijkach tak czas wolny spędza ma rodzinka.
2. Co, gdzie, kiedy czyli Iława na sportowo.
3. Turniej klas gimnazjalnych 1-2 lub 2-3.