Środa 08.11.2017 r.

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

  • Joanna Maleszewska
  • Rafał Gierdojc