Środa 06.02.2019 r.

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

  • Jolanta Gancarz