Poniedziałek 15.01.2018 r.

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

  • Karolina Nehring
  • Agnieszka Tomaszewska-Młotek
  • Maryna Lipska