Poniedziałek 26.03.2018 r.

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

  • Katarzyna Dolecka