Piątek 21.09.2018 r.

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

  • Artur Miśkiewicz
  • Andrzej Buk
  • Ewa Buk
  • Katarzyna Dobrowolska-Tatarek