Rekrutacja LO

Data: 19 maja 2014.

 Proponowane profile w roku szkolnym 2018/2019, spośród których utworzonych zostanie po rekrutacji 6 klas, najczęściej wskazywanych w deklaracjach kandydatów:

* W nawiasach podano przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od drugiej klasy.

REKRUTACJA DO LICEUM – rok szkolny 2019/2020
– czyli jak zostać uczniem naszej szkoły?

  • od 06.05.2019 do  14.06.2019 – złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły
  • od 21.06.2019 do 25.06.2019 – dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty
  • 02.07.2019 godz. 14.00 – lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
  • do 10.07.2019 – dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia – osoby, które nie zrobiły tego wcześniej
  • 11.07.2019 godz. 14.00 – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

=================================================================

Rekrutacja Internat

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU ZSO

Wniosek o przyjęcie do Internatu ZSO [.PDF]

Wniosek o przyjęcie do Internatu ZSO [.DOC]