Rekrutacja LO

Data: 19 maja 2014.

 

Proponowane profile, spośród których utworzonych zostanie po rekrutacji 6 klas, najczęściej wskazywanych w deklaracjach kandydatów:

* W nawiasach podano przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od drugiej klasy.

 

REKRUTACJA DO LICEUM
– czyli jak zostać uczniem naszej szkoły?

 

  • od 4 maja do 9 czerwca 2017r.złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
  • od 23 czerwca do 27 czerwca 2017r. – dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • do 30 czerwca 2017r. – Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • do 10 lipca 2017r.  – Dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia – osoby które nie zrobiły tego wcześniej
  • 11 lipca (wtorek) 2017r. – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 —————————————————————————————————————-

Zobacz nasz folder PDF

=================================================================

Rekrutacja Internat

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU ZSO

Wniosek o przyjęcie do Internatu ZSO [.PDF]

Wniosek o przyjęcie do Internatu ZSO [.DOC]