Rekrutacja LO

Data: 19 maja 2014.

 Proponowane profile w roku szkolnym 2018/2019, spośród których utworzonych zostanie po rekrutacji 6 klas, najczęściej wskazywanych w deklaracjach kandydatów:

* W nawiasach podano przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od drugiej klasy.

REKRUTACJA DO LICEUM
– czyli jak zostać uczniem naszej szkoły?

  • od 07.05.2018 do  12.06.2018złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły
  • od 22.06.2018 do 26.06.2018 – dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 02.07.2018 godz. 14.00 – lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
  • do 10.07.2018 – dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia – osoby które nie zrobiły tego wcześniej
  • 11.07.2018 godz. 14.00 – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

=================================================================

Rekrutacja Internat

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU ZSO

Wniosek o przyjęcie do Internatu ZSO [.PDF]

Wniosek o przyjęcie do Internatu ZSO [.DOC]