Deklaracja maturalna

Data: 3 stycznia 2014.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

Deklaracje maturalną należy wypełnić elektronicznie, wydrukować dwustronnie i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2020r. do Dyrektora Szkoły.

Przykładowo wypełniona deklaracja znajduje się w gablocie, po drugiej stronie planu lekcji.

 

Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego.


POBIERZ => Deklaracja maturalna [word .docx] – edytowalna


Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

  1. dwóch egzaminów w części ustnej ‎
  2. czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

  1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
  2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

  1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎