Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ WYDARZEŃ ROK SZKOLNY 2019/2020

termin odpowiedzialny
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

2 września 2019 r.

S. Kożuchowski

A. Abramczyk– II A

P. Kasperowicz

Godziny integracyjne w klasach pierwszych 3 września 2019r Wychowawcy  klas I
Iławski pół maraton im. A.Gierszewskiego   8 września 2019 r. SKS „Żaczek”

nauczyciele w-f

Otrzęsiny klas pierwszych   16 września 2019 r. LO3

17  września 2019 LO4

T. Wrzodak kl. II B

Wymian z Herborn – pobyt w Polsce    wrzesień  2019 r. A. Buk

K. Dolecka

Spotkanie z rodzicami – wybor trójek klas. i Rady Rodziców 12 września 2019 r. Dyrektor szkoły
Plany pracy :

–  zespoły przedmiotowe;

–  organizacje i kluby;

–  Pedagog;

–  Internat;

–  Biblioteka;

–  Rozkłady materiału

Do 15 września 2019 r. S. Kożuchowski

Przewodniczący zespołów

Opiekunowie organizacji

E. Fiałkowska

I. Miśkiewicz

M. Karpińska

Wszyscy nauczyciele

 Rada Pedagogiczna 18 września 2019 r. Dyrektor szkoły
Termin składania wstępnej deklaracji maturalnej Do 30 września 2019 r. Wychowawcy klas III liceum
Dzień Edukacji  14 października 2019 r.
1  listopada 2019–dzień wolny od zajęć dydaktycznych    
Święto Niepodległości 8  listopada 2019 r. S.  Kożuchowski

M. Madej   kl. II C

11 listopada 2019 –dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
Spotkanie z rodzicami 14 listopada 2019r. Dyrektor szkoły
Próbny egzamin maturalny:

Język polski

Matematyka

Język obcy

Przedmiot obowiązkowy

listopad 2019 r.

listopad 2019 r

listopad 2019 r

listopad 2019 r

A.   Miśkiewicz
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna – 20 listopada 2019 r. Dyrektor szkoły
Wigilie klasowe 20 grudnia 2019 r Wychowawcy klas
Termin powiadomienia rodziców o ocenach niedostatecznych 20 grudnia 2019 Wszyscy nauczyciele
Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2019 r.  
1, 6 stycznia 2020 –dni wolne od zajęć dydaktycznych    
Termin powiadomienia rodziców o przypuszczalnych ocenach niedostatecznych 20 grudnia 2019 r. Wszyscy nauczyciele
Zakończenie I semestru 17 stycznia  2020 r.
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 14 stycznia 2020 r. Dyrektor szkoły
Plenarna Rada Pedagogiczna 15  stycznia 2020 r. Dyrektor szkoły
Spotkanie  z rodzicami 16  stycznia 2020 r. Dyrektor szkoły
IV Śnieżny polonez 17 stycznia 2020 E. Polak,, wychowawcy klas III LO
Studniówka 19 stycznia 2020 r. Wychowawcy klas III LO
Ferie zimowe 20 stycznia –2 lutego 2020  
Ostateczny termin korekty deklaracji maturalnych do 7 lutego 2020 r. Dyrektor szkoły
Podanie do wiadomości kryteriów przyjęć do szkoły Zgodnie z rozporządzeniem A.   Miśkiewicz
Pielgrzymka maturzystów           marzec  2020 r. Katecheci
Promocja szkoły w powiecie  marzec/kwiecień 2020 r. S. Kożuchowski
X Powiatowe Targi Edukacyjne –festiwal  nauki 20 marca 2020 r. S. Kożuchowski

M. Lipska kl.II D

M. Kremska –internat

wszyscy nauczyciele

Spotkanie z rodzicami 2 kwietnia 2020 r. Dyrektor szkoły
Rekolekcje       kwiecień  2020 r. Katecheci
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna w czasie rekolekcji 2020 r. Dyrektor szkoły
Wiosenna przerwa świąteczna     9 -14 kwietnia 2020 r.
Klasyfikacja klas III Liceum     23 kwietnia 2020r. Dyrektor szkoły
Przeprowadzenie szkolenia przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych oraz zespołów nadzorujących  z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej. 23  kwietnia 2020 r. A.   Miśkiewicz
Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych: (”Ostatni dzwonek”)
24     kwietnia 2020 r. A. Lewandowska kl. II E
Przygotowanie sal egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej i pisemnej egzaminu. 30  kwietnia 2020 r. A.   Miśkiewicz

Wychowawcy klas II LO

Dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych 1, 4 – 6 maja 2020r.
Egzamin maturalny:
– część pisemna
– część ustna

4 – 22  maja 2020 r

.6– 23 maja 2020r

Dyrektor szkoły
Rada Pedagogiczna               maj  2020 r. Dyrektor szkoły
Wymian ze szkołą w Rodgau maj/czerwiec K. Szybowska
Wymiana z Herborn – pobyt w Niemczech maj/czerwiec E,A Buk, K. Dolecka
Pożegnanie maturzystów   25  maj 2020 r. E. Buk kl.IIF
XX festiwal „PAF” 25 maja 2020

K. Dolecka kl. IIG

12 czerwca (piątek)-dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna  22  czerwca 2020 r. Dyrektor szkoły
Przedstawienie  wniosków o stypendium:

Prezesa Rady Ministrów,

Ministra Edukacji Narodowej

do 23 czerwca 2020 r. Dyrektor szkoły
Powołanie szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej   24  czerwca 2020 r. Dyrektor szkoły
Plenarna Rada Pedagogiczna  24  czerwca 2020 r. Dyrektor szkoły
Ustalenie harmonogramu egzaminów poprawkowych Do 24 czerwca 2020 r.

A.   Miśkiewicz

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  26 czerwca 2020 r. A.Abramczyk kl. II A
Przeprowadzenie rekrutacji do klas pierwszych Zgodnie z rozporządzeniem A.   Miśkiewicz
Ferie letnie   27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.
Odbiór z OKE wyników, świadectw dojrzałości i aneksów 3 lipca 2020 Dyrektor szkoły
Egzaminy maturalne – poprawkowe:

–    egzamin pisemny,

–    egzaminy ustne

24  sierpnia 2020 r.

25 sierpnia 2020 r.

Dyrektor szkoły
Egzaminy poprawkowe w ostatnim tygodniu sierpnia A.   Miśkiewicz
Rada Pedagogiczna 31 sierpnia 2020 r. Dyrektor szkoły