Rok szkolny 2014/2015 – podsumowanie

WYNIKI PRZEDMIOTOWYCH KONKURSÓW KURATORYJNYCH

rok szkolny 2014/2015

przedmiot

imię i nazwisko

klasa

tytuł

opiekun

biologia

Aleksandra Jonowska

IIIgb

laureatka

Anna Jarzynkowska

chemia

Maciej Piankowski

IIIgb

laureat

Anna Jarzynkowska

Tomasz Szałkowski

IIIgb

laureat

Radosław Różyński

IIIga

finalista

Justyna Dobrzańska-Migdał

Zuzanna Tarach

IIIga

finalistka

fizyka

Radosław Różyński

IIIga

laureat

Izabela Woźniak

Tomasz Szałkowski

IIIgb

finalista

geografia

Michał Kozicki

IIIga

laureat

Grzegorz Olszlegier

Julia Dziczek

IIIgb

finalistka

historia

Łukasz Guba

IIga

laureat

Agata Dąbrowska

Jakub Wilk

Iga

laureat

Julia Dziczek

IIIgb

finalistka

Krzysztof Tomaszewski

język angielski

Mila Janiszewska

IIIgb

laureatka

Anna Lewandowska

Tomasz Szałkowski

IIIgb

laureat

Martyna Tarnowska

IIIga

finalistka

Kasjana Orzechowska

Oliwia Tkaczyk

IIIga

finalistka

język niemiecki

Aleksandra Jonowska

IIIgb

laureatka

Joanna Maleszewska

Marianna Kapcińska

IIIgb

laureatka

Karolina Laskowska

IIIgb

laureatka

Jakub Abramowicz

IIIga

finalista

Magdalena Janowska

Joanna Ciuba

IIIgb

finalistka

Joanna Maleszewska

Magdalena Makuch

IIIga

finalistka

Magdalena Janowska

Agnieszka Pasik

IIIgb

finalistka

Joanna Maleszewska

Radosław Różyński

IIIga

finalista

Jolanta Gancarz

matematyka

Kacper Makowski

IIgb

laureat

Izabela Marczuk

Renata Rólkiewicz

IIIga

laureatka

Katarzyna Wiśniewska

Tomasz Szałkowski

IIIgb

laureat

Izabela Woźniak

Hubert Ruczyński

IIgb

finalista

Izabela Marczuk

Zuzanna Tarach

IIIga

finalistka

Katarzyna Wiśniewska

wiedza o społeczeństwie

Zuzanna Jabłońska

IIIgb

laureatka

Agata Dąbrowska

Katarzyna Koczkodon

IIIgb

laureatka

Faustyna Kowalewska

IIIgb

laureatka

Michał Kozicki

IIIga

laureat

Zuzanna Tarach

IIIga

laureatka

Gratulujemy znakomitych wyników!