Lista nauczycieli nieobecnych dnia 24.03.2023 r. (piątek)

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Roman Groszkowski
Artur Miśkiewicz
Krzysztof Szupryczyński