Badacze z Żeromka

Od listopada 2015 grupa uczniów gimnazjum z klasy Igb bierze czynny udział w międzynarodowym projekcie “Badacz wody”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne wspierające uczestników w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska.


Uczniowie podejmują wyzwania z czterech głównych obszarów misji zapisanych w hasłach: cenna woda, czysta woda, tajemnicza woda i woda na świecie. Wyzwania łączą w sobie wiele dziedzin – od geografii przez nauki przyrodnicze, matematykę, działalność obywatelską po sztukę. Badacze wody zdobywają umiejętności z zakresu prezentacji, komunikacji, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i zarządzania projektami. Młodzież, realizując poszczególne zadania, nie tylko się uczy, ale i dobrze się bawi.
Wszystkie informacje o projekcie i postępie prac można znaleźć tu: http://www.badaczwody.pl/zarzadzanie-misja/zespol-szk20