Zmiany planu

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY – PONIEDZIAŁEK 08.04

 

LICEUM
Klasa   Przedm. T
III E 800-1000 geografia przygotowanie do matury
I B G 1000-1100 matematyka zajęcia wyrównawcze
       
II C 800-1000 historia zajęcia wyrównawcze
III C 1000-1200 historia przygotowanie do matury
       
II B 900-1000 język ang. zajęcia wyrównawcze
klasy I 1000-1100 historia zajęcia wyrównawcze
klasy I 1100-1200 język ang. zajęcia wyrównawcze
       
klasy III 1200-1300 język ang. przygotowanie do matury
       
klasy I 800-1000 zajęcia sportowe  
klasy II 1000-1200 zajęcia sportowe  
       
GIMNAZJUM
800-1000

III GA

III GB

zajęcia opiekuńczo   – wychowawcze biblioteka
       
1100-1400

III GA

III GB

Matematyka