Po gimnazjum

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum

1.

Idź na stronę rekrutacji elektronicznej:

Link do strony rekrutacji elektronicznej dla absolwentów gimnazjum

Wypełnij formularz rekrutacyjny i wydrukuj podanie przyjęcia do szkoły

2.

z naszej strony internetowej pobierz i wypełnij podanie o przydział do klasy:

Pobierz podanie o przydział do klasy po gimnazjum

3.

Przynieś wypełnione i wydrukowane dokumenty do naszej szkoły

 

 

 


 

 • od 06.05.2019 do  14.06.2019 – złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły
 • od 21.06.2019 do 25.06.2019 – dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty
 • 02.07.2019 godz. 14.00 – lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
 • do 10.07.2019 – dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia – osoby, które nie zrobiły tego wcześniej
 • 11.07.2019 godz. 14.00 – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Gimnazjalisto, ta oferta jest dla Ciebie. Proponowane profile klas:

 • matematyczno-politechniczna – (matematyka, fizyka, j. angielski) – opis
 • matematyczno-geograficzna – (matematyka, geografia, fizyka/informatyka) – opis
 • humanistyczno-prawna – (j. polski, historia, wiedza o spo³eczeñstwie) – opis
 • biologiczno-chemiczna – (z rozszerzona matematyka) – opis
 • humanistyczno-językowa – (historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy) – opis
 • biologiczno-chemiczna – (z rozszerzonym j. angielskim) – opis
 • ogólny – klasa integracyjna – ( polski, wos, geografia)

Rekrutacja zostanie przeprowadzona drogą elektroniczną. Do szkoły zostanie przyjętych 180 kandydatów, którzy w kolejnym etapie rekrutacji trafią do jednej z 6 klas zgodnie z ich preferencjami.