Próbny Egzamin Maturalny 2021

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r.

Próbny Egzamin Maturalny – Harmonogram marzec 2021