Aktualizacja

Sprawdzamy plan lekcji po aktualizacji.