Rekrutacja – terminy

Terminy rekrutacji do 4-liceum Ogólnokształcącego

od 17 maja do 21 czerwca 2021r. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (bez świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty).
od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  praca Komisji Rekrutacyjnej.
22 lipca 2021r. podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów   zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
od 23 lipca do 30 lipca 2021r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2 sierpnia 2021r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
2 sierpnia 2021r. poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

Regulamin Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Iławie na rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej