Rekrutacja do szkoły

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Zobacz nasz film 🙂

Profil klasy obowiązkowe przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
politechniczna j. polski matematyka język obcy nowożytny fizyka
geograficzno –  przyrodnicza j. polski matematyka język obcy nowożytny geografia
społeczno – prawna j. polski matematyka język obcy nowożytny historia
przyrodniczo – matematyczna j. polski matematyka język obcy nowożytny biologia
humanistyczno – językowa j. polski matematyka język obcy nowożytny historia
przyrodniczo – językowa j. polski matematyka język obcy nowożytny biologia
matematyczno – językowa j. polski matematyka język obcy nowożytny geografia
humanistyczno – geograficzna j. polski matematyka język obcy nowożytny geografia

 

Terminy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

  1. od 16 maja do 21 czerwca 2022r. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (bez świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty).
  2. od 24 czerwca do 13 lipca 2022r. do godz. 1200 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  3. praca Komisji Rekrutacyjnej.
  4. 20 lipca 2022r. podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
  5. do 22 lipca 2022r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  6. 25 lipca 2022r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
  7. 26 lipca 2022r. poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc .