Lista nauczycieli nieobecnych dnia 04.10.2023 r. (środa)

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Katarzyna Wiśniewska
Karolina Szybowska
Skip to content