Lista nauczycieli nieobecnych dnia 26.05.2023 r. (piątek)

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Małgorzata Jarmużewska
Skip to content