Wpisy oznaczone ‘#rekrutacja 2023/2024’

Rekrutacja 23/24

Data: 16 marca 2023.

Rok szkolny 2023/2024

Ważne terminy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

DataDziałania
od 22 maja do 21 czerwca 2023r.złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (bez świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty).
od 23 czerwca do 12 lipca 2023r. do godz. 1200uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
praca Komisji Rekrutacyjnej.
14 lipca 2023r.podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
do 20 lipca 2023r.potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
24 lipca 2023r.poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc .

>>  Regulamin rekrutacji do LO na rok szkolny 2023/2024  <<

L.p. profil klasy obowiązkowe przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
1 politechniczny j. polski matematyka język obcy nowożytny fizyka
2 geograficzno –  przyrodniczy j. polski matematyka język obcy nowożytny geografia
3 społeczno – prawny j. polski matematyka język obcy nowożytny historia
4 przyrodniczo – matematyczny j. polski matematyka język obcy nowożytny biologia
5 humanistyczno – językowy j. polski matematyka język obcy nowożytny historia
6 przyrodniczo – językowy j. polski matematyka język obcy nowożytny biologia
7 matematyczno – językowy j. polski matematyka język obcy nowożytny geografia

 

Rekrutacja – Klauzula informacyjna

  Podanie o przydział do klasy w formacie PDF- do wypełnienia ręcznego  

  Podanie o przydział do klasy w formacie PDF- do wypełnienia elektronicznego 

  Podanie o przydział do klasy w formacie DOCX- do wypełnienia ręcznego  

  Podanie o przydział do klasy w formacie DOCX – do wypełnienia elektronicznego (formularz) 

Rekrutacja do internatu ZSO

Skip to content