Nauczyciele

DYREKCJA

  Dyrektor mgr Roman Groszkowski

 Zastępca dyrektora mgr Stanisław Kożuchowski

 Zastępca dyrektora mgr Artur Miśkiewicz 
 
 
 

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
mgr Abramczyk Artur wychowanie fizyczne
mgr Balewska Anna matematyka
mgr Bożym Piotr wychowanie fizyczne / fizyka / fizyka i astronomia
mgr Buk Andrzej język niemiecki
mgr Buk Ewa język niemiecki / WOS
mgr Dąbrowska Agata historia / WOS
mgr Dąbrowski Jarosław matematyka
mgr Dernoga Walentyna wychowawca w internacie
mgr Dobrowolska-Tatarek Katarzyna język polski
mgr Dolecka Katarzyna geografia
mgr Elsner Wiesława biologia
mgr Fiałkowska Elwira pedagog szkolny /podstawy przedsiębiorczości / zaj. rewalidacyjne
mgr Gancarz Jolanta język niemiecki
mgr Granica Dorota wychowawca w internacie /plastyka /zajęcia artystyczne
mgr Groszkowski Roman historia 
mgr Jankowska Anna język polski / etyka
mgr Jarzynkowska Anna chemia / biologia 
mgr Karpińska Małgorzata bibliotekarz
mgr Kasperowicz Piotr historia / WOS / zajęcia techniczne
mgr Konicz-Wilkowska Małgorzata język polski
mgr Korejwo Marzena język angielski / język hiszpański
mgr Kremska Milena wychowawca w internacie
mgr Kożuchowski Stanisław podstawy przedsiębiorczości
mgr Lewandowska Anna język angielski / podstawy przedsiębiorczości
mgr Lipska Martyna język angielski
mgr Listkowska Sylwia język angielski
mgr Madej Maria wychowanie fizyczne
mgr Madujska Anita wychowawca internat
mgr Maleszewska Joanna język niemiecki
mgr Marczuk Izabela matematyka
mgr Miśkiewicz Artur matematyka
mgr Miśkiewicz Iwona wychowawca w internacie 
mgr Mordwa Joanna chemia
mgr Nehring Karolina język niemiecki / WDŻ
mgr Nehring Waldemar język angielski
mgr Olszlegier Grzegorz geografia / informatyka
mgr Orzechowska Kasjana język angielski
mgr Polak Ewelina wychowanie fizyczne
mgr Ptasznik Elwira język angielski
mgr Radgowska Anna język polski
mgr Radgowski Mariusz język polski
mgr Rutkowska Wiesława język angielski
mgr Szczecina Rafał wychowanie fizyczne / edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Szupryczyński Krzysztof fizyka z astronomią / fizyka
mgr Tomaszewska-Młotek Agnieszka język polski
mgr Tomaszewski Krzysztof historia / WOS
mgr Turowska-Łątkowska Anita język rosyjski / świetlica / biblioteka
mgr Wiśniewska Katarzyna matematyka
mgr Woźniak Izabela fizyka
mgr Wrzodak Tadeusz geografia / informatyka
ks. Radosław Giedrojc religia
ks. Pacynko Maciej religia
ks. Kaźmierczak Zbigniew religia
ks. Liszewski Paweł religia

 

Skip to content