Matura - informacje

Zobacz informacje o egzaminie maturalnym na stronie CKE

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

  1. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
  2.  egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

 

oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

  1.  egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  2.  egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  3.  egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  4.  egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikatach dyrektora CKE.


Informatory maturalne

 

 

Skip to content