Lista nauczycieli nieobecnych dnia 06.12.2023 r. (środa)

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Joanna Maleszewska
Elwira Fiałkowska
Ewelina Polak
Rafał Szczecina
Marzena Korejwo
Natalia Przytuła

Skip to content