PACZKA DLA UKRAINY

Poruszeni wydarzeniami na Ukrainie i losem jej mieszkańców, członkowie Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego postanowili włączyć się  w inicjatywę podjętą przez Caritas Polska

DLA UKRAINY – RODZINA RODZINIE

Zbiórka żywności i potrzebnych artykułów dla wielodzietnej rodziny z Bojan została przeprowadzona w szkole w dniach 25 i 26 marca. Na apel chętnie odpowiedzieli uczniowie i nauczyciele. W liście skierowanym do adresatów nasi uczniowie napisali, że do paczki wkładali nie tylko rzeczy materialne ale swoje serca, miłość i współczucie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którym drogi jest los potrzebujących i zdecydowali się wesprzeć naszą akcję.

Skip to content