JASNOGÓRSKIE CZUWANIE MATURZYSTÓW

Na te chwile maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego czekali długo. W piątkowe przedpołudnie, 27 lutego o godz. 9.30 grupa 111 uczniów w towarzystwie swoich opiekunów wyruszyła spod liceum w Iławie w wielogodzinną podróż do Częstochowy.

Na 2 miesiące przed egzaminem dojrzałości uczniowie klas trzecich, wzorem lat poprzednich, wzięli udział we wspólnym czuwaniu maturzystów na Jasnej Górze. Hasłem tegorocznego czuwania było: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

 Uroczystości rozpoczęły się o godz. 21.00 w kaplicy Najświętszego Obrazu Apelem Jasnogórskim poprowadzonym przez Ordynariusza Diecezji Elbląskiej, ks. Bpa Jacka Jezierskiego. Przed ikoną Czarnej Madonny modlitwę w intencji rodzin odmówił nauczyciel z  „Żeromka”, pan Grzegorz Olszlegier z żoną Małgorzatą. Ale to nie jedyny iławski akcent tego wieczoru i nocy w jasnogórskim sanktuarium. Po apelu wszyscy przeszli do bazyliki, gdzie nastąpiło zawiązanie wspólnoty i prezentacja poszczególnych szkół. Tradycyjnie Iława była reprezentowana najliczniej. Gdy tylko dyrektor WNK w Elblągu, ks. Mariusz Klimkowski przywitał młodzież iławską, dało się słyszeć gromkie brawa i okrzyki radości. Potem wspólnota „Metanoia – Eucharystyczny Płomień”  z Jaworzna poprowadziła czas ewangelizacji, której członkowie dali świadectwa nawrócenia. O 1.00 w nocy w bazylice rozpoczęła się Droga Krzyżowa przygotowana przez kleryków elbląskiego seminarium. Niezwykłe wrażenie robił widok podążających za krzyżem, zadumanych i rozmodlonych młodych ludzi. O godzinie 2.00 rozpoczęła się Msza Święta celebrowana przez kapłanów towarzyszących maturzystom w pielgrzymce. Przewodniczył jej i Słowo Boże wygłosił JE Ks. Biskup Jacek Jezierski, który krótko przypomniał chrześcijańskie korzenie Polski, historię Jasnogórskiego Obrazu i potrzebę określenia przez młodych ludzi swojej przynależności kulturowej i religijnej. Ks. Biskup Ordynariusz podkreślił, że zwłaszcza w obecnych czasach, gdy jesteśmy świadkami prześladowań chrześcijan, mamy obowiązek stanowczego określenia swojej tożsamości. Sanktuarium i klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze od wieków są symbolem wiary Polaków i oby takim pozostały dla następnych pokoleń. Czytania mszalne i modlitwę wiernych przygotowała młodzież iławskiego liceum. Na koniec Ksiądz Biskup udzielił zgromadzonym Bożego błogosławieństwa. Ok. godziny 3.30 z Jasnej Góry zaczęły odjeżdżać autokary wiozące zmęczonych maturzystów. Wszyscy w sobotnie przedpołudnie 28 lutego dotarli do Iławy. To był niezwykły czas – pełen radości i modlitwy…

Czuwanie_032

Czuwanie_025

Czuwanie_023

Czuwanie_002

więcej zdjęć na naszym FB

    Joanna Liedtke

Skip to content