Policja w internacie

Dnia 4 marca w internacie ZSO Iława odbyło się spotkanie z oficerem prasowym KPP w Iławie Joanną Kwiatkowską. Było ono zorganizowane przez Darię Dybich i Monikę Wesołowską uczennice klas pierwszych w ramach projektu edukacyjnego na lekcje podstaw przedsiębiorczości.


Tematem spotkania były:

  • Odpowiedzialność karna osób w wieku 16 – 19 lat
  • Przemoc w rodzinie

         Pani policjantka wyjaśniła wychowankom internatu, jakie zagrożenia czekają na nas za niechodzenie do szkoły, palenie papierosów, picie alkoholu… Uświadomiła, że przywłaszczenie bułki wartej 30 gr to również kradzież i może skutkować problemami w przyszłości. Wspomniała również, że jeśli kogoś spotkała krzywda, nawet ze strony bliskich, to warto szukać pomocy, gdyż nikt nie ma prawa wyrządzać nam krzywdy i przekraczać pewnych granic. Przedstawiła nam jak wygląda i do czego służy tzw. niebieska karta.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i na pewno rozjaśniło myśli w nie jednej młodej głowie.

policja_02

policja_01

Skip to content