Sukces na XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej

18 kwietnia 2015 roku odbył się w Elblągu etap okręgowy jubileuszowej XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Do etapu okręgowego przystąpiło 67 uczestników, reprezentujących 30 szkół ponadgimnazjalnych.

Naszą szkołę reprezentował Łukasz Szczawiński z klasy biologiczno – chemicznej 2D.

Etap okręgowy składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Po części pisemnej komisja zakwalifikowała do części ustnej 12 osób z największą liczbą punktów. Łukasz zajął 2 miejsce. W części ustnej uczestnicy odpowiadali przed komisją na 6 pytań. W tej części nasz uczeń poradził sobie bardzo dobrze z trudnymi pytaniami i utrzymał drugie miejsce.

Do szczebla centralnego komisja zakwalifikowała sześć najlepszych osób. Naszą szkołę w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej będzie reprezentował Łukasz Szczawiński.

OWE093

OWE081

OWE071

OWE01

Skip to content