Profil prawno-społeczny

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE


OPIS KLASY:

Klasa ta jest propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych.
Do ich dyspozycji jest dobrze wyposażona biblioteka, pracownie językowe, gabinety przedmiotowe.  Oprócz realizacji treści ogólnokształcących na poziomie pozwalającym znaleźć się na wymarzonych studiach, uczniowie mogą uczestniczyć w kołach zainteresowań – dziennikarskim, Młodych Twórców, fotograficznym. Mają również możliwość uczestniczenia w wymianach i innych projektach międzynarodowych. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, co wiąże się z udziałem uczniów w zajęciach przygotowywanych przez tamtejszych wykładowców.

DALSZA EDUKACJA:

Jako absolwent klasy humanistycznej młody człowiek jest przygotowany do studiowania na kierunkach prawniczych, historycznych, polonistycznych, politologicznych, dziennikarskich, filozoficznych, socjologicznych, medioznawczych, kulturoznawczych, psychologicznych.

 

Skip to content