Profil politechniczny

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

MATEMATYKA, FIZYKA, JĘZYK ANGIELSKI


OPIS KLASY:

Profil ten adresowany jest do uczniów o szczególnych zainteresowaniach naukami ścisłymi. Do dyspozycji są nowocześnie wyposażone pracownie: matematyczna i fizyczna oraz pracownie językowe. Nauka w tej klasie nastawiona jest na ścisły opis zjawisk, język angielski nauczany w zakresie rozszerzonym daje większe szanse na odnalezienie się we współczesnym świecie. Uczniowie mają również możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z przedmiotów wiodących. Klasa objęta jest patronatem trzech uczelni – Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Górniczko-Hutniczej i Wydziału Matematyki i Informatyki Politechniki Warszawskiej. Uczniowie będą brać udział w zajęciach prowadzonych przez warszawskich wykładowców zarówno w Iławie, jak i w ośrodkach w stolicy.

DALSZA EDUKACJA:

Jako absolwent uczeń ma możliwość wyboru wielu kierunków studiów, m.in.: mechaniki, budownictwa, ekonomii, matematyki, informatyki, mechatroniki, elektroniki, telekomunikacji, robotyki, fizyki teoretycznej, aeronautyki i kosmonautyki, fizyki jądrowej, fizyki doświadczalnej.

Skip to content