Profil geograficzno-przyrodniczy

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

GEOGRAFIA, BIOLOGIA, MATEMATYKA

OPIS KLASY:

Dedykowana uczniom ciekawym świata. Rozszerzony program nauczania geografii, biologii i matematyki pozwoli zdobyć im gruntowną wiedzę z tych dziedzin. Geografia to nie tylko wiedza przyrodnicza, ale także społeczno – ekonomiczna. Dobór przedmiotów rozszerzonych: matematyka i geografia oraz biologia pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w przyszłym wyborze kierunku studiów. Klasa objęta jest patronatem dwóch uczelni – Szkoły Głównej Handlowej i  Wojskowej Akademii Technicznej. Uczniowie będą brać udział w zajęciach prowadzonych przez warszawskich wykładowców zarówno w Iławie, jak i w ośrodkach w stolicy.

 

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy podejmą z powodzeniem kształcenie na kierunkach: turystyka i rekreacja, ochrona środowiska, typowo uniwersyteckich (matematyka, geografia, biologia), ekonomicznych i prawnych (ekonomia, bankowość, administracja, prawo, zarządzanie, logistyka, handel), politechnicznych (geodezja, kartografia, geologia), biotechnologicznych, psychologicznych oraz medycznych i paramedycznych.

 

Skip to content