Profil matematyczno-językowy

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

JĘZYK ANGIELSKI, GEOGRAFIA, MATEMATYKA

OPIS KLASY:

W klasie matematyczno-geograficznej z rozszerzonym językiem angielskim najlepiej odnajdą się pasjonaci geografii, języków obcych i ścisłe umysły matematyczne. Uczniowie pogłębią swoją wiedzę w tych dziedzinach. Rozwiną uzdolnienia i zainteresowania oraz zdobędą umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Kładziemy ogromny nacisk na przedmioty rozszerzone oraz korelację pomiędzy nimi.

Zainteresowani uczniowie mają możliwość sprawdzenia się biorąc udział w olimpiadach i konkursach geograficznych, matematycznych, ekonomicznych i językowych, m. in. Olimpiadzie Matematycznej, Geograficznej, Przedsiębiorczości, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiadzie Języka Angielskiego, konkursie matematycznym „Kangur„. Klasa objęta jest patronatem dwóch uczelni – Warszawskiej Akademii Technicznej i Wydziału Matematyki i Informatyki Politechniki Warszawskiej. Uczniowie będą brać udział w zajęciach prowadzonych przez warszawskich wykładowców zarówno w Iławie, jak i w ośrodkach w stolicy.

 

DALSZA EDUKACJA:

Absolwent tej klasy jest przygotowany do podjęcia studiów ekonomicznych, w zakresie administracji, marketingu i zarządzania, kierunkach politechnicznych (architekturze, geodezji, gospodarce przestrzennej, kształtowaniu krajobrazu), przyrodniczych (ochronie środowiska, geografii, geologii), uniwersyteckich (matematyce, geografii, filologii angielskiej, lingwistyce stosowanej, stosunkach międzynarodowych, socjologii, europeistyce).

 

Skip to content